пие

пие impf. pi: пие многу вода pi shumë ujë; * пие во нечие здравје pi për shëndet të dikujt; кој пиел, пак ќе пие kush ka pirë, prapë do të pijë.