пионер

пионер sh. пионери m. 1. pionier. 2. ai që hap (çan) rrugë të reja në ndonjë sferë të shkencës, të kulturës etj.