писмо

писмо sh. писма as. letër: љубовни писма letra dashurie; препорачано писмо letër e porositur (letër rekomande).