писта

писта sh. писти f. pistë: aвионот слета на пистата avioni ateroi në pistë.