пладне

пладне as. mesditë, drekë: ќе работам до пладне do të punoj gjer në drekë.