плод

плод sh. плодови m. 1. frut. 2. fig. fryt: тоа е плод на неговиот труд ky është fryt i punës së tij. 3. pjellë (njeriu).