победа

победа sh. победи f. 1. fitore (në luftë a në garë). 2. ngadhënjim: * Пирова победа Fitore (si) e Piros.