повеќе

повеќе ndajf. më shumë, më tepër: колку повеќе (толку поубаво) sa më shumë (aq më mirë).