повратен

поврат/ен, на, -но mb. 1. kthyes: повратна кар­та biletë kthyese. 2. gjuh. vetvetor: по­вратна заменка përemër vetvetor.