повреда

повреда sh. повреди f. 1. lëndim; plagë. 2. shkelje ose cenim i një rregulle a ligji.