погоре

погоре ndajf. më lart, më sipër, në pikën më të lartë: како што е погоре наведено siç është theksuar më lart.