подготвен

подготвен, а, -о mb. 1. i përgatitur, i gatshëm. 2. i aftësuar: добро подготвен i përgatitur mirë.