подеднакво

подеднакво ndajf. njësoj: сонцето грее подеднакво за сите dielli nxeh njësoj për të gjithë.