поздрави

поздрави pf. поздравува impf. I përshëndes. II се поздрави përshën­detem.