поздрав

поздрав sh. поздрави m. të fala, përshëndetje: прати поздрави dërgoj të fala.