познава

познава impf. I 1. di: го познава добро јазикот e di mirë gjuhën. 2. njoh: го познавам човекот e njoh njeriun. II се познава njihem (me dikë): тие се познаваат долго време ata njihen nga një kohë të gjatë;