поклон

поклон sh. поклони m. 1. dhuratë. 2. peshqesh. 3. përkulje (në shenjë përshëndetje ose lutjeje).