покрив

покрив sh. покриви m. 1. mbulesë, mbulojë. 2. fig. shtëpi: немам покрив над глава nuk kam shtëpi: *остана без покрив над главата, mbeti pa kulm mbi krye.