положба

положба sh. положби f. 1. pozitë (gjeografike). 2. pozitë, gradë (shoqërore). 3. gjendje, situatë.