пол2

пол2 m. 1. pol: северен пол poli i veriut; 2. fiz. негативен пол poli negativ.