пополни

пополни pf. пополнува impf. 1. plotësoj: треба да ги пополните пратените формулари duhet t’i plotësoni formularët e dërguar. 2. përmbush, kryej.