порача

порача pf. порачува impf. porosit, jap ose bëj një porosi: си порачав чевли porosita këpucë: татко ти порача да дојдеш yt atë më po­rositi që të vish.