порта

порта sh. порти f. 1. portë, derë: куќа со многу врати shtëpi me shumë dyer 2. hist. Високата пор­та Porta e Lartë.