поскапи

поскапи pf. поскапува impf. 1. kal. shtrenjtoj (diçka), e bëj më të shtrenjtë një gjë. 2. vetv. shtrenjtohet: слушам, ќе поскапува лебот po dëgjoj, do të shtrenjtohet buka.