последен

послед/ен, на, –но mb. 1. i fundit, i pasmë: последна желба dëshirë e fundit. 2. *во последно време në kohën e fundit; до последниот здив deri në frymën e fundit.