после

после ndajf. pastaj, mbasandaj, mandej: дојди после eja pastaj; ова го оставам за после këtë e lë për më vonë (për pastaj.).