постела

постела sh. постели f. 1. shtrat, shtrojë (si shtrat). 2. shtrojë; *својата постела е најмека shtrati i vet është më i butë.