потпис

потпис sh. потписи m. nënshkrim: документов е без потпис dokumenti është pa nënshkrim.