потрес

потрес sh. потреси m. 1. dridhje; tundje. 2. mjek. tronditje: потрес на мозокот tronditja e trurit.