потрошувач

потрошувач sh. потрошувачи m. konsumator, konsumues; shpenzues, har­xhues.