почит

почит f. 1. ndjenjë e respektit ose e nderit ndaj dikujt. 2. shprehja e ndjenjës ndaj dikujt.