пошта

пошта sh. пошти f. 1. postë: оди в пошта shkon në postë. 2. postë: дојде поштата erdhi posta (erdhën letrat, gazetat, të hollat etj.).