појава

појава sh. појави f. dukuri, fenomen: природна појава dukuri natyrore.