прави

прави impf. I bëj, prodhoj (diçka): прави напори bën përpjekje. II bëj: и ноќта ден ја прави edhe natën e bën ditë.