правоаголник

правоаголник sh. правоаголници m. katërkëndësh kënddrejtë.