прав

прав, а, -о mb. i drejtë: прав агол kënd i drejtë; * не се знае кој е прав, а кој е крив nuk dihet kush është i drejtë dhe kush është i shtrembër (nuk dihet kush ka të drejtë e kush ka faj). прав си, пријателе! ke të drejtë, or mik!