празен

праз/ен, на, -но mb. 1. i zbrazët, bosh: празен сад enë e zbrazët * на празен стомак në bark të zbrazët (pa ngrënë asgjë). 2. i lirë (i pazënë): празна соба dhomë e lirë (që mund të zihet për banim). *празна глава kokëbosh.