прашање

прашање sh. прашања as.1. pyetje, të pyeturit. 2. çështje që duhet zgjidhur a sqaruar: национално прашање çështje kombëtare.