прв

прв, -а, -о mb. num. i parë: оди во прво одделение shkon në klasën e parë; за прв пат për herë të parë; на прв поглед në shikim të parë.