преведе

преведе pf. преведува impf. 1. shpie, çoj (nga një vend në një tjetër). 2. përkthej (nga një gjuhë në një tjetër).