превод

превод sh. преводи m. 1. përkthim, të përkthyerit (nga një gjuhë në një tjetër). 2. përkthim, vepër e përkthyer: не е оригинална творба, туку превод nuk është vepër origjinale, por përkthim.