преглед

преглед sh. прегледи m. 1. pamje, shikim. 2. kontroll, revizion. 3. vizitë (mjekësore). 4. pasqyrë, paraqitje e shkurtër; përmbledhje e një vepre.