предложи

предложи pf. 1. propozoj. 2. paraqes një propozim (për një a më shumë kandidatë).