предоцна

предоцна ndajf. let. shumë ose tepër vonë: дојдоа предоцна erdhën shumë vonë.