презема

презема impf. преземе pf. 1. marr (diçka) prej tjetrit. 2. ndërmarr; marr përsipër, marr mbi vete: да се преземаат поостри мерки të ndërmerren masa më të rrepta (më të ashpra).