прекрасен

прекрас/ен, -на, -но mb. shumë i bukur, shumë i hijshëm: прекрасна девојка vajzë shumë e bukur (e hijshme).