преку

преку parafj. 1. mbi; përmbi. 2. përtej, jashtë: преку море përtej detit. 3. nëpër: влегов преку прозорецот hyra nëpër dritare.