премести

премести pf. преместува impf. I transferoj; mbart, zhvendos: тие го преместија телевизорот од малата во големата соба ata e zhvendosën televizorin nga dhoma e vogël në dhomën e madhe. II се премести transferohem, zhvendosem.