премин

премин sh. премини m. kalim, vendkalim: пешачки премин kalim këmbësorësh.