пренесе

пренесе pf. пренесува impf. 1. tejbart; bart diçka prej një vendi në një vend tjetër. 2. transmetoj: радиото пренесе важни вести radioaja transmetoi lajme të rëndësishme.